Zasady korzystania z bloga i stron Fundacji Ruszaj w Drogę§1 Definicje


Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Strona – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami pod adresem: ruszajwdroge.pl lub w domenie ruszajwdroge.pl
 2. Fundacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundację Ruszaj w drogę w drogę z siedzibą w Pępowie ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo, wpisaną do rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000618990, NIP 5892024508, REGON 364492633 świadczącą za pośrednictwem strony usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych
 3. Pośrednik usług finansowych – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin. Określone Usługi świadczone są na podstawie odrębnych od niniejszego regulaminów, zamieszczonych na Stronach w domenie ruszajwdroge.pl.
 5. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Strony lub dokonująca za jej pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych;
 6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Fundacji;
 7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny;
 8. Usługa – darmowe udostępnienie treści zamieszczonych na Stronie, w szczególności internetowych przewodników oraz podcastów, umożliwienie dodawania komentarzy do treści na Stronie, umożliwienie zakupu produktów poprzez Stronę, umożliwienie zapisania się na newsletter oraz pobranie za jego pośrednictwem darmowego fragmentu audiobooków, e-booków oraz innych treści udostępnianych przez Fundację.


§2 Postanowienia ogólne

 1. Strona służy do komunikacji z Użytkownikami, a zwłaszcza do umożliwienia zakupu produktów w sklepie internetowym, do przekazywania Użytkownikom informacji, przyjmowania zapisów na newsletter, a także zbiórce środków pieniężnych na cele Fundacji.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności www.frwd.pl/polityka-prywatnosci, zaś korzystanie z darmowych treści zamieszczonych na Stronie i dodawanie komentarzy po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności [www.frwd.pl/polityka-prywatnosci]. Fundacja ma prawo rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania ze Strony) w razie naruszenia zapisów regulaminu . Fundacja ma prawo usunąć ze Strony wprowadzone tam przez Użytkownika treści, które nie są zgodne z prawem, naruszają dobra osobiste Fundacji lub innych osób, zawierają wulgaryzmy lub są nie zgodne z przeznaczeniem Strony.
 4. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym na stronę – w tym przesyłanie takich treści w miejscu przeznaczonym do wpisywania treści (np. na czacie, w ramce służącej do kontaktu, w komentarzach do artykułów). Zabronione jest również wprowadzanie przez Użytkownika treści zawierających wulgaryzmy, naruszających dobra innych osób, o negatywnym wydźwięku, zawierające dane osobowe osób innych niż Użytkownik, będące wyraźną formą reklamy innego podmiotu, linkujące do zewnętrznych stron internetowych bez zgody Fundacji itd.
 5. Użytkownik ma prawo do komentowania treści udostępnionych na Stronie, w sytuacji, gdy funkcjonalność taka zostanie przez Fundację udostępniona. Fundacja ma prawo do moderowania komentarzy, a także Fundacja ma prawo do wstrzymania ich publikacji lub ich usunięcia w przypadkach określonych w ust. 4 powyżej.


§3 Darowizna, czyli przekazanie środków pieniężnych

 1. Użytkownik przekazując środki pieniężne dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
 2. Dokonanie przelewu środków pieniężnych oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna oraz może być odwołana tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 3. Użytkownik może przekazać środki finansowe przelewem ze swojego konta płatniczego na konto Fundacji, korzystając z danych do przelewu podanych na stronie frwd.pl/darowizna
 4. Użytkownik może też przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza darowizny, obsługiwanego przez Pośrednika usług finansowych. Szczegółowe zasady przekazania darowizny za pośrednictwem formularza zawiera regulamin darowizn dostępny na Stronie z formularzem, który w pierwszej kolejności ma zastosowanie do przekazywania Darowizn.


§4 Warunki techniczne korzystania ze Strony, czyli jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Strony, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do internetu i przeglądanie treści (np. komputer, tablet, telefon),
  2. posiadać dostęp do internetu – nie dotyczy to elektronicznych wersji e-booków lub ich fragmentów pobranych wcześniej na urządzenie Użytkownika;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej;
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wiążą się opłaty pobierane przez podmioty trzecie działające w imieniu i na rzecz Użytkownika, opłaty takie obciążają Użytkownika. Fundacja nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat związanych z wymogami technicznymi, o których mowa.
 3. Dodatkowe warunki techniczne potrzebne do korzystania z Usług szczegółowo opisanych w odrębnych regulaminach, zawierają te regulaminy.


§5 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
 2. Fundacja za pośrednictwem Strony i na podstawie Regulaminu świadczy następujące Usługi:
  1. udostępnienie treści na Stronie – w szczególności internetowych przewodników oraz podcastów (usługa bezpłatna)
  2. udostępnienie możliwości dodawania komentarzy do treści na Stronie (usługa bezpłatna)
  3. umożliwienie przekazania Darowizny,
  4. wysyłkę newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, a także przekazywanie fragmentów audiobooków i e-booków (usługa bezpłatna),
  5. zakupy w sklepie internetowym.
 3. Szczegółowe zasady realizacji Usługi zakupów w sklepie internetowym określa odrębny regulamin dostępny na stronie: https://frwd.pl/regulamin-sklep
 4. Szczegółowe zasady przekazywania darowizn określa odrębny regulamin dostępny na stronie: https://frwd.pl/regulamin-darowizny
 5. Zawarcie umowy następuje:
  1. dla zakupów w sklepie internetowym – w momencie określonym w regulaminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
  2. dla newslettera – w momencie otrzymania przez Fundację informacji o zapisaniu się przez Użytkownika na listę newslettera. Rozwiązanie umowy następuje poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera;
  3. dla Darowizny – w momencie zaksięgowania przekazanych środków na rachunku Fundacji lub w momencie pobrania środków dla Fundacji przez Pośrednika Płatności;
  4. dla korzystania przez Użytkownika z treści darmowych internetowych przewodników i podcastów – z chwilą rozpoczęcia korzystania z tych treści.


§6 Ostrzeżenie

 1. Fundacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale, choć takie zdarzenie nie miało nigdy miejsca na Stronach Fundacji. Fundacja dołoży wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność i prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.
 2. Fundacja dla ochrony funkcjonalności treści cyfrowych stosuje zabezpieczenia, o których mowa w Polityce prywatności, w sposób szczególny zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem sprzęt oraz stosuje szyfrowanie połączeń internetowych. [www.frwd.pl/polityka-prywatnosci]


§7 Ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.
 2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności” frwd.pl/polityka-prywatnosci , który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


§8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej: fundacja małpa ruszajwdroge kropka pl
 2. Fundacja nie później niż w terminie 30 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe oraz szczegółowo opisać problem, który jest przedmiotem reklamacji. Fundacja może poprosić Użytkownika o sprecyzowanie podstaw reklamacji, w przypadku, gdy nie są one jasne.


§9 Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie, lecz zmiany te nie będą dotyczyły Usług rozpoczętych przed ich wprowadzeniem.


§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2020, z zastrzeżeniem §9.
 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres poczty elektronicznej: fundacja małpa ruszajwdroge kropka pl

Pssst, zobacz też nasze książki z pomysłami na wycieczki po Polsce :)

Dziękujemy, że czytasz naszego bloga. Czy wiesz, że piszemy i wydajemy też przewodniki po Polsce? To niezwykłe książki do samodzielnego zwiedzania z gotowymi planami spacerów, szlaków i samochodowych wycieczek na 1 dzień. To gotowe przepisy na udaną majówkę i wakacje w Polsce. Są jak dobry przyjaciel, który poprowadzi Cię za rękę. E-booki wysyłamy natychmiast, do zestawów książek dajemy super gratisy, a zamówienia wysyłamy codziennie koło południa - nawet jutro mogą już być u Ciebie. I jeszcze darmowa dostawa dla każdego zamówienia od 120 zł!

Przewodnik Ruszaj w Bieszczady - książka i e-book
Przewodnik Ruszaj w Bieszczady - książka i e-book
Przewodniki po Polsce od Ruszaj w Drogę! - praktyczne i przydatne
Przewodniki po Polsce od Ruszaj w Drogę! - praktyczne i przydatne
Formularz kontaktowy